Emissionserbjudande

Bakgrund

För 18 månader sedan ställde vi om verksamheten till Wealth management med tydligt fokus på att skapa konkurrenskraftiga lösningar med unika värden för den som betalar - nämligen vår kunds kund, slutanvändaren.

Marknaden liksom potentialen är enorm men det tar längre tid än önskat att slutföra vår leveranskedja. Vår första kund förväntar sig leverans under juni månad och väntar tålmodigt på att vi ska bli klara.

Trots kraftiga kostnadsminskningar tar vårt kapital snart slut, vi behöver därför fylla på kassan för att säkerställa leveranskedjan, slutföra nödvändiga integrationer samt starta upp de första kunderna.

Ladda ned vårt emissionsprospekt

Här finner du all information om bolagets verksamhet, produkter, kunder, marknad, finansiell status samt detaljer kring själva emissionen.

Sista anmälningsdag är den 28 maj 2024.

Emissionen

Utan företrädesrätt för befintliga ägare omfattar emissionen maximalt 9 MSEK till en pre-money värdering om 8,275 MSEK (35 öre/aktie) vilket motsvarar 10% av värdet i närmast föregående emission.

Vår huvudägare Front Ventures har tidigare lånat ut totalt 3,562 MSEK inkl 25% ränta och åtar sig nu att kvitta in sin fordran till aktier i denna emission.

Därmed återstår 5,437 MSEK i kontantdel varav minst 2 MSEK måste tecknas för att emissionen ska kunna genomföras.

Om Vopy

Vopy är ett svensk fintech företag. Våra produkter ger hundratals miljoner invånare i tillväxtländer tillgång till attraktiva internationella spar- och investeringsmöjligheter.

Vopys kunder är banker och digitala banker i tillväxtländer. Med våra produkter kan dessa erbjuda sina kunder attraktiva lösningar för valutasparande, internationella investeringar samt sekundsnabba internationella pengaöverföringar.

Vopys produkter förpackas alltid i kundens färg och form (white- label) där kundens varumärke och kundunderlag lägger grunden för tillväxt, en B2B2C baserad affärsmodell.

Vi ger våra kunder verktyg som ökar kundlojaliteten, skapar högre intäkter och kundvärde, utan att kunderna behöver investera i ny teknik, licenser eller expertis.

Verksamheten

Vopy erhåller en marginal på valutaväxlingar, transaktionsavgifter på kortbetalningar, överföringar,  tilläggs-tjänster samt förvaltningsavgifter och i vissa fall marknadsföringstjänster.

En viss del av intäkterna delas med våra kunder i en sk ”revenue share” modell. Det är slutanvändaren som betalar för tjänsterna och erhåller värdet av tjänsterna.

Marknaden är stor och växer snabbt där närmare 90 miljarder USD/år skickas till våra primära mottagarländer.

Samma länder har en population över 500 miljoner invånare där en snabbt ökande andel söker sätt att investera utanför landets gränser men hindras av tuffa valutarestriktioner.

Våra kunder har normalt 10-60 miljoner kunder själva och kan därmed nå en stor egen marknad till låg kostnad.